Kontakti

Klientiem

Klientu serviss

Labojumiem, komentāriem reklāmām, pretenzijām.

Tālr.: +371 67770711
E-pasts: serviss@latvijastalrunis.lv

Mājas lapu pilna servisa izstrāde un uzturēšana:

Tālr.: +371 67770574
E-pasts: serviss@ltdigital.lv

LT Digital mobilie servisi: +371 29444777

 

Klientiem online

Reklāmas materiālu iesūtīšanai.

http://serviss.lt.lv

Drukāto izdevumu piegādes dienests*

Tālr.: 1180

* – piegādājam tikai SIA "Latvijas Tālrunis" izdevumus.

Rekvizīti

SIA "Latvijas Tālrunis"

Dibināta: 1991. gadā

Vienotais reģ. Nr.: 40003050681

Biroja adrese: Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011

Jurid. adrese: Blaumaņa iela 38/40Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija

Klientu serviss: +371 67770711
Fakss: +371 67770727
E-pasts: serviss@zl.lv

Norēķinu rekvizīti:

A/s Swedbank
Konta Nr.: LV77HABA0001408031923
Kods: HABALV22

A/s SEB banka
Konta Nr.: LV14UNLA0002060467957
Kods: UNLALV2X