Serviss un konsultācijas

Tālrunis
+371 67770711

Mob. tālr. / WhatsApp
+371 29 444 777

Kontaktforma

Administrācija

Tālrunis
+371 67770770

Rekvizīti

SIA "Latvijas Tālrunis"

Vienotais reģ. Nr.: 40003050681
Biroja adrese: Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011
Juridiskā adrese: Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011

Norēķinu rekvizīti

A/s Swedbank

Konta Nr.: LV77HABA0001408031923
Kods: HABALV22

A/s SEB banka

Konta Nr.: LV14UNLA0002060467957
Kods: UNLALV2X