Klientiem

Klientu serviss

Labojumiem, komentāriem reklāmām, pretenzijām:

Tālr.: +371 67770711
E-pasts: serviss@latvijastalrunis.lv

Mājaslapu pilna servisa izstrāde un uzturēšana:

Tālr.: +371 67770574
E-pasts: serviss@ltdigital.lv
LT Digital mobilie servisi: +371 29444777

Klientiem online

Reklāmas materiālu iesūtīšanai:

Drukāto izdevumu piegādes dienests*

Tālr.: 1180

Rekvizīti

SIA “Latvijas Tālrunis”

Dibināta: 1991. gadā
Vienotais reģ. Nr.: 40003050681
Biroja adrese: Blaumaņa iela 38/40, Rīga,
LV-1011
Juridiskā adrese: Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija

Klientu serviss: +371 67770711
Fakss: +371 67770727
E-pasts: serviss@zl.lv

Norēķinu rekvizīti

A/s Swedbank

Konta Nr.: LV77HABA0001408031923
Kods: HABALV22

A/s SEB banka

Konta Nr.: LV14UNLA0002060467957
Kods: UNLALV2X