top of page

LinkedIn satura administrēšana

Iegūsti noderīgus biznesa kontaktus pasaulē lielākajā profesionālajā sociālajā tīklā LinkedIn un izveido veiksmīgu un ilgtspējīgu sadarbību! Pacel savu uzņēmumu jaunā līmenī ar efektīvu profesionālo komunikāciju vietējā un globālā mērogā, veidojot saistošas un noderīgas publikācijas atbilstoši mērķauditorijai.

Īsumā par LinkedIn

Kas ir LinkedIn?

LinkedIn nav gluži tipisks sociālais tīkls. Tas nav radīts izklaidei un komunikācijai ar draugiem, kā arī pavisam noteikti nav piemērots, lai dalītos ar bildēm no personīgās dzīves vai mīmiem, statusiem, gif attēliem, video un cita veida izklaidējošo saturu. LinkedIn ir nopietns resurss, ko izmanto profesionālajā sfērā mērķtiecīgai biznesa attīstībai un sava uzņēmuma efektīvai prezentēšanai. Ar tā palīdzību tu vari kļūt par daļu no miljoniem lielas auditorijas, kuras kopīgie mērķi ir veidot jaunus un noderīgus biznesa kontaktus, izglītot, iedvesmot, smelties iedvesmu un gūt noderīgu informāciju no citiem profesionāļiem, kā arī labāk iepazīt savus konkurentus un būt zinošam par aktualitātēm nozarē. Un LinkedIn misija – „apvienot profesionāļus visā pasaulē, lai apmainītos ar pieredzi” – to precīzi un skaidri uzsver. Būtiskākā LinkedIn atšķirība, salīdzinot ar citiem sociālajiem tīkliem – šeit nevar noslēpt savu identitāti. LinkedIn drīkst izmantot tikai reālus personas un uzņēmuma datus, kas rada augstu uzticamības līmeni LinkedIn lietotāju vidū.

Saskaņā ar LinkedIn pieejamiem datiem teju 94% uzņēmumu izmanto šo sociālo tīklu kā vienu no saviem galvenajiem mārketinga stratēģijas elementiem. LinkedIn izvēlējušies tādi pasaules biznesa giganti kā Microsoft, Apple, Amazon, Alibaba Group, Facebook, Dell Technologies, Deloitte, American Express, Audi, Volkswagen, Shell, Adobe, Lenovo un daudzi citi. Savukārt vietējā mērogā LinkedIn izmanto vairāk nekā 5000 uzņēmumi, tādi kā Accenture, Lursoft, DPD Latvija, Tieto Latvia un citi.

Kā kvalitatīvs saturs LinkedIn palīdz tavam biznesam?

Šobrīd LinkedIn lieto jau vairāk nekā 630 miljoni profesionāļu no vairāk nekā 200 valstīm, un ik sekundi vietnē reģistrējas vismaz divi jauni lietotāji. LinkedIn ir izpelnījies milzu popularitāti gan mazo un vidējo, gan lielo uzņēmumu vidū, palīdzot veidot profesionālas B2B (business-to-business) un B2C (business-to-consumer) orientētas attiecības un savstarpēji vērtīgu komunikāciju. Kvalitatīvi izveidota uzņēmuma lapa LinkedIn un tās regulāra papildināšana ar noderīgām un mērķauditorijas interesēm atbilstošām publikācijām kalpo kā efektīvs risinājums biznesa virzīšanai un sadarbības partneru, augsti kvalificētu speciālistu un investoru piesaistei, kas jo īpaši svarīgi ir Start-up uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekiem. LinkedIn iespējams uzzināt, par kādām tēmām interesējas uzņēmuma potenciālie sadarbības partneri, un izmantot iegūto informāciju sava biznesa attīstības veicināšanas labā, – regulāri publicējot oriģinālu, pārdomātu un saistošu saturu, piemēram, nozares vai uzņēmuma aktualitātes, profesionālus viedokļus, praktiskus padomus, pieredzes un veiksmes stāstus, kā arī, protams, iedarbīgā veidā informējot par uzņēmuma piedāvājumu. Turklāt saturs, kas būs veidots atbilstoši SEO vadlīnijām, veiksmīgi indeksējas Google, Yandex, Bing un citos meklētājservisos, kas palīdz celt uzņēmuma mājaslapas atrodamību interneta vidē, ļaujot palielināt apmeklētāju plūsmu un līdz ar to – veicināt interesi par uzņēmuma piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem. Publikācijas LinkedIn ir lielisks veids, kā izcelties platformā, dalīties ar savu profesionālo pieredzi, gūt labāku priekšstatu par mērķauditoriju un izveidot ciešu un produktīvu sadarbību.

Kādi faktori nosaka LinkedIn publikāciju efektivitāti?

LinkedIn gadījumā publicēt „visu pēc kārtas” nav tā labākā prakse. Publikāciju veidošana ir māksla, un to nozīmi nedrīkst novērtēt par zemu. Jāņem vērā, ka LinkedIn pulcējas lielākoties profesionālā auditorija, tāpēc unikāls un kvalitatīvs saturs, kas balstīts uz tās interesēm, šeit spēlē izšķirošo lomu. Sociālā tīkla LinkedIn lietotāji vairāk koncentrējas uz izglītošanos un biznesu, pilnībā izslēdzot tādas tēmas kā, piemēram, politika, reliģija, izklaide un humors. Ja publikācijās ietvertā informācija būs ar pievienoto vērtību un noderīga biznesa izaugsmei, vairosies interese par konkrēto uzņēmumu, tā piedāvātajiem produktiem un/ vai pakalpojumiem.

Lai publikācijas LinkedIn būtu efektīvas, ir svarīgi noteikt to mērķi un izstrādāt stratēģiju, veikt mērķauditorijas atlasi jeb tārgetingu un nodrošināt tai vērtīgu saturu, kas ieinteresēs potenciālos darījumu partnerus. Ļoti būtiski pievērst uzmanību publikāciju neatkārtojamībai, daudzveidībai un komunikācijas stilam – tam jābūt lietišķākam nekā citos sociālajos tīklos, tādējādi uzņēmumam parādot sevi kā nopietnu biznesa vides dalībnieku un savas jomas ekspertu, un tai pat laikā personiskākam, veidojot lielāku emocionālo saikni ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Noteikti nedrīkst aizmirst par to, ka saturam jābūt optimizētam meklētājprogrammām, kas vainagosies ar lielāku uzņēmuma mājaslapas apmeklējumu skaitu. Liela nozīme ir arī publikāciju regularitātei. Ir daudz un dažādas nianses, kas var būt izšķirošas biznesa veiksmīgā attīstībā, tāpēc vislabāk lapas ierakstu administrēšanu uzticēt pieredzējušam speciālistam, kas sociālajos tīklos un digitālajā vidē kopumā jūtas kā zivs ūdenī. Mūsu, „Latvijas Tālrunis”, uzdevums ir palīdzēt saviem klientiem pastāstīt pasaulei par savu uzņēmumu maksimāli efektīvā veidā, ļaujot nenovērsties no savas profesionālās darbības.

par linkedin
lt-slideshow-linkedin-satura-administresana-1-v1 (2).jpg

Vēlies uzzināt vairāk?

5 svarīgi iemesli, kāpēc tavam uzņēmumam jābūt LinkedIn

1. Augsts uzticības līmenis

LinkedIn ir salīdzinoši mazāk reklāmu, salīdzinot ar citiem sociālajiem tīkliem, un korekti izplānotas satura mārketinga aktivitātes šajā vietnē izraisa labvēlīgāku reakciju un ievērojami lielāku potenciālo biznesa partneru atsaucību. Saskaņā ar LinkedIn pieejamajiem datiem četri no pieciem LinkedIn lietotājiem pieņem lēmumu, tāpēc regulāras publikācijas LinkedIn par profesionālām tēmām ir iedarbīgs veids, kā veidot pozitīvu priekšstatu par uzņēmuma kompetenci un paaugstināt uzņēmuma autoritāti, kā arī uzticību tam.

2. Iespēja palielināt mājaslapas atrodamību internetā un tās apmeklējamību

„Ja tava biznesa nav internetā, tevis nav biznesā,” ļoti precīzi teicis Bills Geits, Microsoft korporācijas līdzdibinātājs. Tāpēc jebkura iespēja, kas ļauj piesaistīt mājaslapai vairāk apmeklētāju, ir jāizmanto, lai arvien plašāka auditorija uzzinātu par tavu uzņēmumu un to, ko tas var piedāvāt.

3. Labs veids, kā piesaistīt ne tikai vietējo, bet arī ārvalstu uzņēmēju interesi

Mēs piedāvājam veidot publikācijas ne tikai latviešu, bet arī krievu un angļu valodā. Tas nozīmē iespēju uzrunāt krietni lielāku auditoriju, gūstot jaunas biznesa attīstības perspektīvas, piemēram, iekarojot jaunus ārvalstu tirgus un paplašinot eksportu vai saņemot investoru atbalstu uzņēmējdarbības attīstībā.

4. Konkurentu iepazīšana

LinkedIn sniedz noderīgu iespēju izpētīt savu konkurentu aktivitātes, ļaujot izprast viņu mārketinga stratēģiju. Zināms, ka jebkura biznesa stratēģijas neatņemama sastāvdaļa ir konkurentu identificēšana, taču ļoti būtiski ir arī saprast, kā tavi konkurenti uzvedas digitālajā vidē un kādas aktivitātes īsteno no satura mārketinga viedokļa. Ko tādu viņi dara, ko tu varētu paveikt citādāk vai pat vēl labāk?

5. Iespēja paskatīties uz savu biznesu no cita skatpunkta

Ja līdz šim tavs uzņēmums darbojās tikai B2C segmentā un bija koncentrējies uz gala patērētāju, tad ar LinkedIn palīdzību var iziet korporatīvā līmenī. Padomā – ko tavs uzņēmums var piedāvāt biznesa sektoram? Vienkāršs piemērs – ja tu nodarbojies ar gleznošanu un tavas gleznas labprāt pērk, kāpēc gan nepiedāvāt tās restorānu, viesnīcu, biznesa centru īpašniekiem? Vai, ja tev ir neliela konditoreja, – kāpēc nepadomāt par sadarbības iespējām ar keiteringa kompānijām?

mobile-slideshow-bluegradient-v2 (2).png

Kas ietilpst pakalpojumā?

1. Klienta vajadzību apzināšana

Intervija ar klientu klātienē vai telefoniski par klienta uzņēmējdarbības virzieniem, LinkedIn biznesa lapas satura veidošanas vadlīnijām, publikāciju skaitu, to apjomu un mērķiem.

2. Publikāciju plāna izstrāde un saskaņošana

Digitālā mārketinga speciālists, balstoties uz veikto interviju, mājas lapas satura un citu interneta resursu analīzi, sagatavo publikāciju plānu pirmajiem trim mēnešiem un saskaņo to ar klientu.

3. LinkedIn uzņēmuma profila izveide

Ja klientam vēl nav sava profila LinkedIn, līguma par lapas ierakstu administrēšanu ietvaros paredzēta arī korekta un uz mērķauditoriju virzīta profila izveide.

4. Mērķauditorijas atlase jeb tārgetings

Saistošas un potenciālo biznesa partneru un klientu interesēm atbilstošs saturs ir viens no svarīgākajiem faktoriem biznesa virzībai LinkedIn. Tāpēc pirms publikāciju izveides digitālā mārketinga speciālists veiks klienta uzņēmuma mērķauditorijas rūpīgu analīzi, lai labāk izprastu tās intereses.

5. LinkedIn lapas satura izstrāde

Klienta uzņēmuma LinkedIn lapa regulāri tiek papildināta ar jaunām publikācijām atbilstoši apstiprinātajam publikāciju plānam. LinkedIn lapas ierakstu administrēšana iespējama latviešu, krievu vai angļu valodā vai to pāros – latviešu un krievu vai latviešu un angļu valodās.

6. Rezultātu analīze, jauna publikāciju plāna un satura veidošana

Digitālā mārketinga speciālists analizē publikāciju statistiku un, ņemot vērā esošos rezultātus, sagatavo apstiprināšanai publikāciju plānu nākamajam ceturksnim.

kas ietilpst
piesakies linkedin
bottom of page