1180 diennakts uzziņas

1180 ir portāla ZL.LV diennakts uzziņu tālrunis Latvijā. 1180 sniedz plašu un aktuālu informāciju par Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem un iestādēm, pilsētu, starppilsētu un starpvalstu transporta satiksmi, kultūras pasākumiem Latvijā un citiem jautājumiem.