Valdibai.lv

Valdibai.lv satur valsts struktūru un iestāžu pilnīgu informāciju. Izdevumā apkopota Prezidenta Kancelejas, Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, Latvijas pašvaldību, diplomātiskā korpusa un citu valsts struktūru informācija.

Valdibai.lv

Vienīgais oficiālais izdevums, kas iekarojis lietotāju uzticību jau 23 gadus. Izdevumu lieto amatpersonas, kuras ikdienā pieņem lēmumus par sadarbību. Iespēja izcelties un apstiprināt pasūtītāja izvēli. Katrā sfērā ir noteikts uzņēmēju skaits, kuriem ir iespēja piedalīties. Lielisks atgādinājums par iepriekšējo sadarbību ar valsts struktūrām. Atlasīta, prestiža lietotāju auditorija. Nav līdzīgas alternatīvas šim izdevumam. “Saeimas un valdības telefonu grāmata” – pārbaudīta un atzīta vērtība.