top of page

Ko labāk izvēlēties – Google vai Facebook reklāmas?

Droši vien daudzi ir dzirdējuši vai redzējuši reklāmas un piedāvājumus par to, ka ar Google vai Facebook reklāmu palīdzību tiks piesaistīts konkrēts klientu daudzums, iegūts noteikts konversiju vai līdu skaits vai ka uzņēmums vienmēr būs pirmajā vietā Google, to visu panākot ar atstrādātiem algoritmiem, tikai mainot nezināmo jeb klientu. Būs daļa uzņēmēju, kuriem šie algoritmi strādās, bet tie nebūs visi. Pareizāk būtu katram uzņēmumam atrast individuālu risinājumu. Tāpēc neiekrītiet uz sloganiem vai skaļiem saukļiem!


Līdzīgi un vienlaikus tik atšķirīgi

Abām platformām ir daudz kopīga, bet ir arī vairākas būtiskas atšķirības. Skatoties no biznesa viedokļa, Google palīdz uzņēmumam atrast klientus, bet Facebook palīdz klientiem atrast uzņēmumu. Google gadījumā potenciālie klienti tiek atrasti ar atslēgas vārdu palīdzību (un citām papildu iespējām), bet Facebook gadījumā –atlasot lietotājus pēc viņu interesēm un viņu uzvedības digitālajā vidē. Ideālā variantā būtu lietot Google un Facebook reklā