5 jautājumu modelis

Mūsu koncepcijas pamatā ir modelis, kurā sadalām visu komplekso rīku un pasākumu kopumu 5 jautājumu blokos, kurus ir vērts risināt pa daļām un pēc tam sasaistīt.

Uzņēmuma pastāvīgās atrašanās vietas internetā

Mājaslapas, infolapas, sociālie profili, to saturs. Ja reiz kāds ir ienācis Jūsu “interneta ofisā”, tad ir svarīgi, lai pirmais iespaids par Jums ir patīkams un produktīvs.

Mūsdienīga mājaslapa, sociālie profili vai profili lokālajos interneta resursos darbojas labi, ja tie ir pilnvērtīgi piepildīti, izveidoti un uzturēti.

Mēs ne tikai palīdzēsim izveidot mājaslapas un profilus, bet arī uzņemsimies pilnu atbildību par to uzturēšanu, izmaiņām, papildināšanu un satura pārvaldību.

Saistītie risinājumi:

Atrodamība un instrumenti tās ietekmēšanai

SEO un SEM – rīki, kā ar saturu un saitēm citos resursos, kā arī ar maksas kampaņām panākt, lai vajadzīgā lietotāju grupa nonāk pie Jums. Vispirms iesakām sakārtot elementus, kuri ilgtermiņā ietekmē atrodamību, piemēram, mājaslapas kvalitāte, teksti un fotogrāfijas.

Pēc tam jāizvēlas mediji un pasākumi, kuri veicina atrodamību aktīvāk:

Saturs un iesaiste

Vislabāk noformulēt savu produktu unikālās īpašības, pilnveidot vēstījumu un komunicēt ar saviem klientiem var uzņēmuma īpašnieks un vadošie darbinieki. Tomēr šodien efektīvai komunikācijai nepieciešamas iemaņas un speciāli rīki.

Saistītie risinājumi:

Pārvaldība

Svarīgs jautājums mārketingā vienmēr ir organizatoriskā un rezultātu puse – kurš atbild par regularitāti, uzturēšanu un rezultātu mērīšanu?

Mūsu princips ir pilna atbildība par to, ka viss darbojas un ir aktuāls. Uzsākot sadarbību ar mums, Jūs regulāri tiksiet informēts par rezultātiem, mēs veiksim izmaiņas un papildinājumus pēc nepieciešamības.

Aktīvais mārketings

Kad visi klasiskie mārketinga instrumenti un procesi ir sakārtoti, pienācis laiks aktivizēt pārdošanu, palielināt klientu bāzi, kontaktu skaitu un pārdošanas apjomu.

Piedāvājam Latvijā pilnīgāko datubāzi par uzņēmumiem izmantot savu aktivitāšu atbalstam un labākai kontaktu kvalitātei.