Īsumā par Facebook reklāmām

Kas ir Facebook reklāmas?

Kas ir Facebook reklāmas?

Facebook ir populārākais sociālais tīkls ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā, kur to ik dienu apmeklē aptuveni 900 tūkstoši cilvēku, kas vecāki par 18 gadiem. Arī Facebook piederošo platformu Instagram jau lieto ap 500 tūktstoši Latvijas iedzīvotāji, un šīs abas auditorijas ir iespējams sasniegt ar Facebook reklāmas (Facebook Ads) palīdzību. Reklāmas var izvietot dažādās Facebook, Instagram, Messenger vietās, dažādos formātos un maksāt par to parādīšanu tikai sev interesējošajai auditorijai.

Spiediet uz attēliem, lai tos palielinātu.

Kāpēc manam uzņēmuma Facebook reklāmas ir nepieciešamas?

Kādēļ manam uzņēmumam izvēlēties Facebook reklāmas?

Tā ir iespēja ātri un efektīvi sasniegt būtisku ekonomiski aktīvo iedzīvotāju auditorijas daļu par izmaksām, kuras ir krietni zemākas nekā tradicionālajiem reklāmas kanāliem – TV, radio vai vides reklāmai. Iespēja reklāmu rādīt tikai Jūs interesējošajai auditorijai ir viens no faktoriem, kas nodrošina zemas izmaksas. Kā papildu ieguvumus var minēt reklāmas formātu sniegto interaktivitāti un iedarbību (video, komentēšanas iespēja, lietojamība tālrunī), precīzo rezultātu mērāmību u.c.

Jāpiemin, ka šis reklāmas veids būtiski atšķiras no populārā Google Ads. Ja Google reklāmu lielākoties rāda tiem, kas meklē ko zināmu, tad ar Facebook reklāmu ir iespējams veicināt interesi gan par zināmām precēm un pakalpojumiem, gan uzrunāt tos, kas par tiem nekad vēl nav dzirdējuši.

Kas ir Facebook reklāmas veiksmes faktori?

Kādi faktori nosaka Facebook reklāmas efektivitāti?

Sākotnēji Facebook reklāmas izveidošana var šķist ātra un vienkārša, bet, ja vēlēsieties sasniegt augstus reklāmas kampaņas rezultātus, nāksies krietni vien papūlēties. Reklāmas kampaņu rezultātus nosaka vairāki faktori un katru no tiem ir jāpēta atsevišķi, sekojot līdzi to izmaiņām ikdienā. Veiksmīgas kampaņas pamatā ir atbilstoša mērķa un stratēģijas noteikšana, analīze, reklāmas satura izveide, auditorijas un budžeta noteikšana, regulāra rezultātu analīze un optimizācija, tehniskā iestatīšana un citi faktori, kurus ir vērts uzticēt speciālistam.

Facebook reklāmas galvenās priekšrocības

  • Iespēja ātri un efektīvi sasniegt jaunus klientus, ieguldot nelielu budžetu
  • Iespēja komunicēt ar esošajiem klientiem, informējot par aktualitātēm
  • Iespēja noteikt reklāmas mērķauditoriju ne tikai pēc vecuma, dzimuma un atrašanās vietas, bet arī pēc cilvēka nodarbošanās un interesēm
  • Iespēja prezentēt savu piedāvājumu atraktīvā audiovizuālā veidā
  • Iespēja parādīt Facebook “sekojošās” reklāmas tiem, kas apmeklējuši Jūsu mājaslapu vai noteiktas tās sadaļas
  • Iespēja komunicēt ar klientiem un operatīvi atbildēt uz jautājumiem uzreiz pie reklāmas
  • Iespēja izmantot Facebook platformas inteliģenci, atrodot jaunu auditoriju pēc līdzības ar Jūsu esošajiem klientiem vai Facebook lapas sekotājiem
  • Iespēja precīzi noteikt reklāmas rezultātus un efektivitāti

Kādi faktori nosaka Facebook reklāmas efektivitāti?

Mērķis

Mērķis, analīze, stratēģija

Facebook reklāmas kampaņas mērķim ir pakārtotas gandrīz visas turpmāk veicamās darbības – stratēģijas noteikšana, reklāmas izveide, mērķauditorijas definēšana, budžeta noteikšana un citas. Arī tehniskie iestatījumi atkarībā no tā, vai vēlaties saņemt vairāk klikšķu vai tikai popularizēt savu zīmolu, dos atšķirīgu rezultātu.

Atbilstošs reklāmas saturs

Atbilstošs reklāmas saturs un izvietošana

Kampaņas mērķim atbilstoša reklāmas vēstījuma izveide (bilde, teksts, galerija vai video) ir būtiska, jo cīņa par lietotāja uzmanību ir milzīga. 50% no veiksmīgas reklāmas kampaņas nosaka tieši efektīvas reklāmas izveide. Facebook piedāvā plašu reklāmas formātu un izvietošanas vietu klāstu, un to izvēle nosaka kampaņas efektivitāti un izmaksas.

Precīza reklāmas mērķēšana

Precīza reklāmas mērķēšana

Facebook platformā reklāmu ir iespējams parādīt lietotājam pēc demogrāfiskajiem kritērijiem, atrašanās vietas vai interesēm, taču ir pieejami arī citi, ļoti specifiski auditorijas noteikšanas veidi, kā, piemēram, remārketings, lookalike auditorijas, kuru pielietošana ir komplicētāka, taču efektīvāka.

Atbilstoša budžeta iestatīšana

Atbilstoša budžeta iestatīšana

No sākuma var šķist, ka lielāks budžets automātiski nozīmē augstākus rezultātus, taču budžeta pārdomāta iestatīšana var būtiski uzlabot rezultātu, ko varat sasniegt par vienu un to pašu cenu.

Rezultātu mērīšana un optimizēšana

Rezultātu mērīšana un optimizēšana

Lai saprastu, vai reklāma sasniedz uzstādītos mērķus, ir jāprot korekti nolasīt statistiku un izskaidrot, ko tā nozīmē. Neizprotot statistikas rādītājus, nav iespējams kampaņas padarīt efektīvākas un sasniegt augstākus rezultātus. Kā gan jūs varat zināt, kas ir labi un kas nē?

Reklāmas konta iestatīšana

Reklāmas konta iestatīšana

Lai ar Facebook reklāmām efektīvi strādātu ilgtermiņā, ir nepieciešams korekti sagatavot reklāmas kontu, savienot to ar reklamējamo mājaslapu, iestatīt auditorijas un mērķus, kā arī strukturēt reklāmas kampaņas.

Regulārs darbs

Regulārs darbs

Facebook platformas iespējas pastāvīgi mainās – reklāmas formāti, izvietošanas iespējas, noteikumi, konkurentu aktivitātes, lietotāju uzvedība un daudzi citi faktori, kuriem ir grūti – pat neiespējami – izsekot, ja vien neesat speciālists. Regulāra pievēršanās un zināšanu uzlabošana ir nepieciešama, lai reklāma darbotos rezultatīvi.

Cenu plāni

Paskaidrojumi iespējām, kas norādītas cenu plānos

1. Intervija / saruna ar klientu

Tiek veikta intervija, lai iepazītos ar Jūsu uzņēmuma darbību, biznesa mērķiem, izaicinājumiem u.c. faktoriem, lai labāk izprastu situāciju atbilstošas reklāmas kampaņas izveidei, kā arī vienotos par sadarbības organizatoriskajām un tehniskajām detaļām. Intervija / saruna ilgst vismaz 30 minūtes un var būt pa tālruni vai klātienē Latvijas Tālruņa birojā. Iegādājoties PREMIUM plānu, piedāvājam interviju veikt Jūsu birojā.

2. Stratēģijas un plāna izveide

Balstoties uz intervijā un analīzes procesā iegūto informāciju, mēs ieteiksim Jums atbilstošāko stratēģiju – kuru pakalpojumu vai preci reklamēt, uz kādu mērķa darbību virzīt klientu, kādi ir mērķauditorijas kritēriji, kādam jābūt reklāmas saturam un noformējumam, kad jāreklamē, cik līdzekļu jāiegulda utt., lai sasniegtu labākos rezultātus par plānoto budžetu. Izveidosim arī konkrētu rīcības plānu.

3. Reklāmu konta izveide vai konfigurēšana

Pirms sākt reklāmas aktivitātes, ir nepieciešams savest kārtība pašus pamatus. Ja Jums vēl nav Facebook reklāmu konts, tad mēs to izveidosim un korekti saslēgsim ar Jūsu uzņēmuma Facebook lapu, kā arī ar Jūsu mājaslapu, izmantojot Facebook pixel izsekošanas kodu, iestatīsim konversijas un auditorijas u.c.

4. Reklāmas iestatīšana un publicēšana

Kad reklāmas saturs un konts ir sagatavots, veicam reklāmas iestatīšanu un publicēšanu. Šeit ietilpst reklāmas ievietošana, auditorijas izvēle, budžeta iestatīšana un citas darbības.

5. Monitorings, korekcijas, atskaite

Veicam reklāmas kampaņas darbības pārbaudi, nepieciešamības gadījumā veicam nelielas korekcijas, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību. Nosūtām jums kampaņas darbības atskaiti, kur ir redzami sasniegtie rezultāti – kādi cilvēki, kad un cik daudz reaģējuši uz Jūsu reklāmu.

6. Padziļināta analīze, saziņa ar klientu, korekcijas

Veicam reklāmas kampaņas padziļinātu analīzi, nosūtām atskaiti, sazināmies ar Jums, pārrunājam rezultātus un izlemjam par kampaņas turpmāko gaitu. Vajadzības gadījumā mainām reklāmu (atbilstoši plānā paredzētajam reklāmas atjaunošanas biežumam) vai pat stratēģiju.

7. Reklāmu daudzums vienlaicīgi

Vienlaicīgi aktīvo reklāmu skaits.

8. Reklāmu nomaiņas biežums

Katru reklāmu piedāvājam nomainīt vairākas reizes gadā, atkarībā no pakalpojuma plāna. Piemēram, kampaņa ir bijusi aktīva 3 mēnešus, bet pēc tam ir radusies nepieciešamība nomainīt reklāmas attēlu vai labot tekstu.

9. Reklāmas satura izveide

Izveidosim reklāmas kampaņas mērķim atbilstošu saturu. Visos pakalpojuma plānos ir iekļauta reklāmu izveide atbilstoši reklāmu skaitam un paredzētajam nomaiņas biežumam. Reklāmā ir tekstuālā informācijas un 1 attēls, kas izvēlēts no attēlu bankām vai Jūsu arhīva. Vajadzības gadījumā samontētu vai ilustrētu attēlu vai video izveidi ir iespējams iegādāties par papildu samaksu.

10. Facebook budžets

Tie ir naudas līdzekļi, kas tiek novirzīti Facebook par reklāmas izvietošanu. Ja pēc konsultācijas ar speciālistu ir redzams, ka budžetu vajag palielināt, to ir iespējams iegādāties atsevišķi par pašizmaksu, nemainot apkalpošanas maksu.

11. Apkalpošanas maksa

Apkalpošanas maksa ir tā daļa, ko saņemam par darba veikšanu. To neietekmē budžets, bet gan apkalpojamo reklāmu daudzums un nomaiņas biežums. Papildu pakalpojumus iespējams iegādāties par atsevišķu samaksu.

Bieži uzdotie jautājumi

1. Kāpēc Facebook reklāmas izveidi un uzturēšanu uzticēt mums?

Pirmkārt, mēs ieekonomēsim Jūsu laiku. Facebook kampaņu izveide sākotnēji var likties ātra, taču kampaņu darbībai ir regulāri jāseko līdzi un jāveic uzlabojumi, kam parasti atrast laiku jau ir grūtāk. Otrkārt, kompetence – lai panāktu augstu reklāmas efektivitāti, ir jāzina dažādi “triki” un bieži jāatjaunina zināšanas. Darbs ar plašu klientu loku, kas mums dod vērtīgu pieredzi, un regulāra zināšanu atjaunināšana garantē pakalpojumu kvalitāti. Pakalpojuma sniegšanā mēs sadarbojamies ar Facebook oficiālo pārstāvi Latvijā – uzņēmumu Httpool.

2. Kāds ir pakalpojuma sniegšanas process?

Biznesa konsultants ar Jums noslēgs līgumu un pārrunās Jūsu reklāmas sākotnējos mērķus. Pēc tam ar Jums sazināsies speciālists, kurš sarunas laikā noskaidros par Jūsu uzņēmuma darbību, biznesa mērķiem, izaicinājumiem u.c. faktoriem un veiks kampaņu izveidi. Pakalpojuma sniegšanas gaitā tiks veidotas atskaites un notiks regulāra saziņa ar Jums pēc plānā paredzētā grafika.

3. Pēc kāda principa ir veidota pakalpojuma cena?

Lai nodrošinātu pakalpojuma izcenojuma caurspīdīgumu, maksu esam iedalījuši divās daļās. Viena no daļām ir maksa par pakalpojumu (apkalpošana), kurā ietilpst reklāmu izveide, iestatīšana, darbības novērošana, rezultātu mērīšana, uzlabošana u.c. darbības. Otra daļa ir Facebook reklāmas budžets, kas ir līdzekļi, ko maksājam Facebook par reklāmas parādīšanu. Atkarībā no izvēlētā plāna mēneša maksa par pakalpojumu ir fiksēta un nav saistīta ar budžetu lielumu. Katrā pakalpojuma plānā jau ir ietverts sākotnējais budžets, taču nepieciešamības gadījumā to ir iespējams iegādāties papildus par pašizmaksu, nepaaugstinot apkalpošanas maksu.

4. Kādas ir galvenās atšķirības starp Facebook un Google Ads reklāmām? Vai ir vajadzīgas Facebook reklāmas, ja jau ir Google Ads?

Izvēloties reklāmas kanālus, ir jāņem vērā tas, kur visdrīzāk uzturas Jūs interesējošie cilvēki (mērķauditorija) un kādos veidos viņus tur iespējams uzrunāt. Tāpat ir jāsaprot, kurā fāzē, skatoties no Jūsu uzņēmuma perspektīvas, šie cilvēki atrodas. Vai viņi vēl neko nezina par Jūsu uzņēmumu vai preces un pakalpojumu veidu kā tādu? Vai viņi jau varētu pazīt Jūsu uzņēmumu un apsvērt noteiktu preču vai pakalpojumu iegādi? Varbūt viņi jau skaidri zina ne vien Jūsu uzņēmumu, bet pat preces modeli, ko vēlas iegādāties? Google Ads ir piemērots gadījumos, kad cilvēks meklē zināmu preces vai pakalpojuma kategoriju vai pat noteiktu modeli, bet Facebook – kad savs piedāvājums jāparāda gan tiem, kas varētu zināt preci / pakalpojumu, gan tiem, kas par to eksistenci vēl nezina. Jāņem vērā, ka Facebook reklāmas var izveidot vizuāli bagātas (attēls, video, galerija), taču Google meklētāja reklāmas pamatā ir teksta formā. Abas reklāmas var lietot vienlaicīgi, lai sasniegtu labāku efektu.

5. Vai man nepieciešama Facebook reklāma, ja es uzņēmuma profilā regulāri ievietoju Facebook postus?

Noteikti, ja vien Jūsu posti netiek papildus izplatīti, tos šērojot simtos un tūkstošos reižu! Ja agrāk gandrīz ikviens pievienotais posts parādījās Facebook lapas sekotājam, tad tagad jau krietni retāk (samazinājusies dabiskā sasniedzamība jeb Organic Reach). Palielinoties draugu un sekojamo lapu daudzumam, palielinās konkurence par cilvēka uzmanību, un Facebook šobrīd rāda tikai atbilstošāko no visas satura gūzmas, kas citādi parādītos viena cilvēka ziņu lentē. Posti nodrošina ar informāciju tos, kas to īpaši meklē, kā arī rada aktīva uzņēmuma tēlu. Facebook reklāmas (sasniedzamība maksājot jeb Paid Reach) ir īpaši paredzētas, lai Jūs garantēti sasniegtu daudz jaunu klientu. Tās var izmantot, lai Jūsu ziņa gandrīz garantēti sasniegtu visus savus sekotājus.

6. Cik efektīva ir Facebook reklāma un kādas ir tās izmaksas?

Facebook reklāmu caurmērā var atzīt kā ļoti efektīvu reklāmas veidu, jo cena, ko samaksāsiet par vienu sasniegto rezultātu (attēlojumu, klišķi, pirkumu vai citu mērķi) būs relatīvi zema. Daļēji tas ir iespējams pateicoties Facebook izcilajām reklāmas mērķēšanas iespējām un algoritmiem, kas nodrošina reklāmu parādīšanu cilvēkiem ar augstu potenciālo ieinteresētību Jūsu piedāvājumā. Tēdējādi vietas Facebook, pietiek milzīgam daudzumam reklāmdevēju, kas cenu padara pieejamu arī maziem uzņēmumiem. Facebook nevar uzlabot Jūsu pakalpojumu, tā cenu vai mājaslapu, kas ir daži no faktoriem pirkšanas lēmuma pieņemšanā, bet klientus piegādās lieliski. Protams ir daudz faktoru, kas var būtiski ietekmēt cenu – budžets, likme, reklāmas kvalitāte u.c.

Piemērēm, uzņēmums X, reklamējot jaunu ventilēšanas tehnoloģiju, ik mēnesi iegulda 30 eiro Facebook budžetā. Konkrēti tiek reklamēts bloga ieraksts, kurā var iepazīties ar tehnoloģiju. Mēneša laikā reklāma tiek parādīta 8600 unikāliem cilvēkiem, vidēji 1,8 reizes katram. No visiem, kas to ir redzējuši, 325 ir uzklišķinājuši uz reklāmas un atvēruši bloga rakstu. Tādējādi viens rezultāts (bloga raksta atvēršana) ir izmaksājis 9 centus (30 € / 325 = 0,09 €). Nākamajā reklāmas kampaņā reklāmu var mērķēt uz tiem, kas ir apmeklējuši noteikto bloga lapu, lai izteiktu piedāvājumu iepazīties ar konkrētu ierīces modeli vai pat to iegādāties. Pat ja no 325 interesentiem rezultātā ir viens pirkums un reklāmas izmaksas uz vienu ventilācijas ierīci nepārsniedz plānoto, uzņēmums ir ieguvējs, jo atdeve no ieguldījuma (ROI) ir pozitīva.

7. Ko es drīkstu un ko nedrīkstu reklamēt Facebook?

Šajā ziņā Facebook nosaka daudz aizliegumu un ierobežojumu netikai par reklāmas saturu, bet arī par reklamēšanas veidu un tāpēc ir nepieciešams individuāli izvērtēt, kas attiecas tieši uz Jūsu uzņēmuma darbību. Šaubu gadījumā, pirms pakalpojuma iegādes, vaicājiet pēc speciālista konsultācijas. Ja vēlaties iepazīties ar ierobežojumiem, apmeklējiet Facebook Advertising Policies (https://www.facebook.com/policies/ads/).

8. Vai reklāmas makets un teksts man ir jāsagatavo pašam/-ai?

Protams, Jūs to varat darīt, bet labāk šo darbu uzticēt mums. Reklāmas izveidē Facebook platformā ir jāņem vērā divas lietas. Pirmā – ir jāpārzina Facebook piedāvātie reklāmas izmēru formāti, kā arī ierobežojumi attiecībā uz reklāmas vizuālo un teksta noformējumu. Otrā – noteikumu ievērošana vēl negarantē reklāmas efektivitāti un tāpēc ir jāzina dažādi paņēmieni, kas palīdz piesaistīt klienta uzmanību un liek viņam/-ai veikt Jums vēlamo darbību. Mēs šajā jomā iegūstam jaunas zināšanas un pieredzi ik dienu un tādēļ reklāmu piedāvājam izveidot jūsu vietā.

9. Vai es varēšu uzzināt, kādi ir rezultāti?

Protams! Katru mēnesi mēs izsūtīsim statistikas apkopojumu un vienu reizi ceturksnī, veicot padziļinātāku rezultātu analīzi, izskaidrosim rezultātus detalizēti. Ja vēlēsieties, rezultātiem varēsiet sekot līdzi reāllaikā, izmantojot Facebook Business Manager (konkrētāk Ads Manager) platformu.

10. Kā es varu būt drošs/-a, ka Facebook manu reklāmu patiešām parāda cilvēkiem, kuriem interesē mani pakalpojumi un es nemaksāju lieki?

Facebook ir skaidri norādījis, ka tas ir vienlaicīgi ieintersēts nodrošināt gan patīkamu pakalpojuma lietošanu vienkāršajam lietotājam, gan augstu reklāmas atdevi reklāmdevējiem. Tāpēc pēc dažādiem faktoriem tiek paredzēta reklāmas atbilstība potenciālajam tās skatītājam, lai viņi netiktu lieki “traucēti”. Ja ir vāji reklāmas sākotnējie rezultāti, tā var būt dargāka, bet ja tā neatbilst noteikumiem, to var nerādīt nemaz. Savukārt, jo par noteikto budžetu Facebook Jums atvedīs lielāku un “kvalitatīvāku” auditoriju, jo visdrīzāk Jūs vēlēsieties izmantot šīs lieliskās reklāmas iespējas!

11. Pēc kāda principa reklāmas tiek parādītas?

Vienā sesijā, kad, piemēram, Jūs lietojat Facbook mobilo aplikāciju, ir paredzētas 5 reklāmas vietas (sloti). Par parādīšanos katrā no vietām cīnās vairākas reklāmas, kuras ir nomērķētas uz Jums, jo atbilstat reklāmdevēja noteiktajiem kritērijiem (vieta, vecums, dzimums, intereses u.c.). Konkrētajā reklāmas vietā uzvar un parādās tā reklāma, kurai ir visaugstākā Kopējā Vērtība (Total Value). Kopējā vērtība = [Reklāmdevēja likme] x [Facebook noteiktā iespējamība, ka veiksiet mērķa darbību] + [Vērtība lietotājam]. Katru no mainīgajiem lielumiem nosaka pēc reklāmas kvalitātes, atbilstības, tā, kā konkrētais reklāmas skatītājs reaģē uz līdzīgām reklāmām u.c.

12. Kur mana reklāma rādīsies?

To var atsevišķi norādīt, bet reklāmu pēc noklusējuma attēlo vairākās vietās Facebook un Instagram datora un mobilajās versijās, kā arī Facebook Messenger un Audience Network.

13. Kāds ir Facebook kā reklāmas platformas potenciāls?

Latvijā ir ap 900 000 Facebook lietotāju un ap 500 000 Instagram cilvēku, kas lieto šos pakalpojumus.

Ja Google meklēšanu izmanto n dienā (kuras laikā var parādīt atslēgvārdiem atbilstošu reklāmu), tad Facebook un Instagram cilvēki vidēji pavada līdz pat N stundām dienā, turklāt uz mobilajām ierīcēm ap N%. Vienas šādas sesijas laikā cilvēkam var tikt parādīt līdz pat N reklāmām. Tādējādi ir iespēja nonākt pie sava potenciālā klienta ļoti tuvu un bieži un saturiski efektīvā veidā – ar attēlu vai video. Tā ir iespēja nonākt gandrīz katr N cilvēka kabātā (mobilajā telefonā) ar savu vēstījumu.

Pasūtīt pakalpojumu

Lai saņemtu detalizētāku informāciju un atbildes uz interesējošiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktu formu vai zvanot +371 67770711!

Kontaktu forma