top of page

Priekuļu vidusskola

Uz jautājumiem atbildēja Gunta Razuvanova, Priekuļu vidusskolas direktores vietniece.

Izglītības iestādes apraksts

Priekuļu vidusskolā tiek īstenota pamatizglītības programma, vispārējās vidējās izglītības programma un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Papildus izglītības programmām skolā tiek īstenota Ekoskolu programma. Par īpašiem sasniegumiem vides aizsardzībā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā skolā un tās apkārtnē Priekuļu vidusskolai piešķirts starptautiskais Ekoskolas nosaukums un 13. reizi mastā pacelts Zaļais karogs. Izglītojamiem ir plašas iespējas darboties dažādos interešu izglītības pulciņos – tautiskajās dejās, korī, sporta spēļu pulciņos, lietišķās mākslas pulciņos. Tāpat ir iespēja darboties Jaunsargu grupā un, sadarbojoties ar Alfrēda Kalniņa mūzikas skolu, skolas skolēni pēc mācību stundām var apgūt klavierspēli, kokles, vijoles, saksofona un flautas spēli.

Kāds bija mājaslapas izstrādes process sadarbībā ar Latvijas Tālruņa speciālistu? 

Mājaslapas izstrādes process ritēja raiti – apmierināja komunikācija, arī mūsu vēlmes attiecībā uz mājaslapu tika labi izprastas.

Kā esat apmierināti ar pakalpojuma rezultātiem – kā mājaslapa strādā?

Ar mājaslapas gala rezultātu esam apmierināti, ņemtas vērā visas mūsu vēlmes, kā arī, ja bija kas pamaināms, tas tika izdarīts. Komunikācija ar speciālistu ir jauka, pozitīva – saziņa ir ātra un, ja kaut kas mājaslapā jāizdara, tad viss notiek pietiekami operatīvi. Paldies Svetlanai Sidorenko!

Ko varat ieteikt citiem uzņēmumiem, domājot par mājaslapas izstrādes un uzturēšanas nepieciešamību?

Iesakām Latvijas Tālruni kā atsaucīgu, saprotošu uzņēmumu, kas laicīgi paveic savu darbu.

Priekuļu vidusskola

Izmantotie risinājumi

Mājaslapas izstrāde un uzturēšana

bottom of page