Īsumā par Facebook Ads

Kas ir Facebook Ads?

Kas ir Facebook Ads?

Facebook ir populārākais sociālais tīkls ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā, kur to ik dienu apmeklē aptuveni 900 tūkstoši cilvēku, kas vecāki par 18 gadiem. Arī Facebook piederošo platformu Instagram jau lieto ap 500 tūktstoši Latvijas iedzīvotāji, un šīs abas auditorijas ir iespējams sasniegt ar Facebook Ads (Facebook reklāma) palīdzību. Reklāmas var izvietot dažādās Facebook, Instagram, Messenger vietās, dažādos formātos un maksāt par to parādīšanu tikai sev interesējošajai auditorijai.

Kādēļ manam uzņēmumam izvēlēties Facebook Ads?

Kādēļ manam uzņēmumam izvēlēties Facebook Ads?

Facebook Ads – tā ir iespēja ātri un efektīvi sasniegt būtisku ekonomiski aktīvo iedzīvotāju auditorijas daļu par izmaksām, kuras ir krietni zemākas nekā tradicionālajiem reklāmas kanāliem – TV, radio vai vides reklāmai. Iespēja reklāmu rādīt tikai Jūs interesējošajai auditorijai ir viens no faktoriem, kas nodrošina zemas izmaksas. Kā papildu ieguvumus var minēt reklāmas formātu sniegto interaktivitāti un iedarbību (video, komentēšanas iespēja, lietojamība tālrunī), precīzo rezultātu mērāmību u.c.

Jāpiemin, ka šis reklāmas veids būtiski atšķiras no populārā Google Ads. Ja Google reklāmu lielākoties rāda tiem, kas meklē ko zināmu, tad ar Facebook Ads ir iespējams veicināt interesi gan par zināmām precēm un pakalpojumiem, gan uzrunāt tos, kas par tiem nekad vēl nav dzirdējuši.

Kādi faktori nosaka Facebook Ads efektivitāti?

Kādi faktori nosaka Facebook Ads efektivitāti?

Sākotnēji Facebook Ads izveidošana var šķist ātra un vienkārša, bet, ja vēlēsieties sasniegt augstus reklāmas kampaņas rezultātus, nāksies krietni vien papūlēties. Facebook Ads kampaņu rezultātus nosaka vairāki faktori un katru no tiem ir jāpēta atsevišķi, sekojot līdzi to izmaiņām ikdienā. Veiksmīgas kampaņas pamatā ir atbilstoša mērķa un stratēģijas noteikšana, analīze, reklāmas satura izveide, auditorijas un budžeta noteikšana, regulāra rezultātu analīze un optimizācija, tehniskā iestatīšana un citi faktori, kurus ir vērts uzticēt speciālistam.

Facebook Ads galvenās priekšrocības

  • Iespēja ātri un efektīvi sasniegt jaunus klientus, ieguldot nelielu budžetu
  • Iespēja komunicēt ar esošajiem klientiem, informējot par aktualitātēm
  • Iespēja noteikt reklāmas mērķauditoriju ne tikai pēc vecuma, dzimuma un atrašanās vietas, bet arī pēc cilvēka nodarbošanās un interesēm
  • Iespēja prezentēt savu piedāvājumu atraktīvā audiovizuālā veidā
  • Iespēja parādīt Facebook “sekojošās” reklāmas tiem, kas apmeklējuši Jūsu mājaslapu vai noteiktas tās sadaļas
  • Iespēja komunicēt ar klientiem un operatīvi atbildēt uz jautājumiem uzreiz pie reklāmas
  • Iespēja izmantot Facebook platformas inteliģenci, atrodot jaunu auditoriju pēc līdzības ar Jūsu esošajiem klientiem vai Facebook lapas sekotājiem
  • Iespēja precīzi noteikt reklāmas rezultātus un efektivitāti

Kādi faktori nosaka Facebook Ads efektivitāti?

Facebook Ads mērķis, analīze, stratēģija

Mērķis, analīze, stratēģija

Facebook Ads kampaņas mērķim ir pakārtotas gandrīz visas turpmāk veicamās darbības – stratēģijas noteikšana, reklāmas izveide, mērķauditorijas definēšana, budžeta noteikšana un citas. Arī tehniskie iestatījumi atkarībā no tā, vai vēlaties saņemt vairāk klikšķu vai tikai popularizēt savu zīmolu, dos atšķirīgu rezultātu.

Facebook Ads atbilstošs reklāmas saturs un izvietošana

Atbilstošs reklāmas saturs un izvietošana

Kampaņas mērķim atbilstoša reklāmas vēstījuma izveide (bilde, teksts, galerija vai video) ir būtiska, jo cīņa par lietotāja uzmanību ir milzīga. 50% no veiksmīgas reklāmas kampaņas nosaka tieši efektīvas reklāmas izveide. Facebook piedāvā plašu reklāmas formātu un izvietošanas vietu klāstu, un to izvēle nosaka kampaņas efektivitāti un izmaksas.

Favrebook Ads precīza reklāmas mērķēšana

Precīza reklāmas mērķēšana

Facebook platformā reklāmu ir iespējams parādīt lietotājam pēc demogrāfiskajiem kritērijiem, atrašanās vietas vai interesēm, taču ir pieejami arī citi, ļoti specifiski auditorijas noteikšanas veidi, kā, piemēram, remārketings, lookalike auditorijas, kuru pielietošana ir komplicētāka, taču efektīvāka.

Facebook Ads atbilstoša budžeta iestatīšana

Atbilstoša budžeta iestatīšana

No sākuma var šķist, ka lielāks budžets automātiski nozīmē augstākus rezultātus, taču budžeta pārdomāta iestatīšana var būtiski uzlabot rezultātu, ko varat sasniegt par vienu un to pašu cenu.

Facebook Ads rezultātu mērīšana un optimizēšana

Rezultātu mērīšana un optimizēšana

Lai saprastu, vai reklāma sasniedz uzstādītos mērķus, ir jāprot korekti nolasīt statistiku un izskaidrot, ko tā nozīmē. Neizprotot statistikas rādītājus, nav iespējams kampaņas padarīt efektīvākas un sasniegt augstākus rezultātus. Kā gan jūs varat zināt, kas ir labi un kas nē?

Facebook Ads reklāmas konta iestatīšana

Reklāmas konta iestatīšana

Lai ar Facebook Ads efektīvi strādātu ilgtermiņā, ir nepieciešams korekti sagatavot reklāmas kontu, savienot to ar reklamējamo mājaslapu, iestatīt auditorijas un mērķus, kā arī strukturēt reklāmas kampaņas.

Facebook Ads regulārs darbs

Regulārs darbs

Facebook platformas iespējas pastāvīgi mainās – reklāmas formāti, izvietošanas iespējas, noteikumi, konkurentu aktivitātes, lietotāju uzvedība un daudzi citi faktori, kuriem ir grūti – pat neiespējami – izsekot, ja vien neesat speciālists. Regulāra pievēršanās un zināšanu uzlabošana ir nepieciešama, lai reklāma darbotos rezultatīvi.

Cenu plāni

Paskaidrojumi iespējām, kas norādītas cenu plānos

1. Intervija / saruna ar klientu

Tiek veikta intervija, lai iepazītos ar Jūsu uzņēmuma darbību, biznesa mērķiem, izaicinājumiem u.c. faktoriem, lai labāk izprastu situāciju atbilstošas reklāmas kampaņas izveidei, kā arī vienotos par sadarbības organizatoriskajām un tehniskajām detaļām. Intervija / saruna ilgst vismaz 30 minūtes un var būt pa tālruni vai klātienē Latvijas Tālruņa birojā. Iegādājoties PREMIUM plānu, piedāvājam interviju veikt Jūsu birojā.

2. Stratēģijas un plāna izveide

Balstoties uz intervijā un analīzes procesā iegūto informāciju, mēs ieteiksim Jums atbilstošāko stratēģiju – kuru pakalpojumu vai preci reklamēt, uz kādu mērķa darbību virzīt klientu, kādi ir mērķauditorijas kritēriji, kādam jābūt reklāmas saturam un noformējumam, kad jāreklamē, cik līdzekļu jāiegulda utt., lai sasniegtu labākos rezultātus par plānoto budžetu. Izveidosim arī konkrētu rīcības plānu.

3. Reklāmu konta izveide vai konfigurēšana

Pirms sākt reklāmas aktivitātes, ir nepieciešams savest kārtība pašus pamatus. Ja Jums vēl nav Facebook Ads konts, tad mēs to izveidosim un korekti saslēgsim ar Jūsu uzņēmuma Facebook lapu, kā arī ar Jūsu mājaslapu, izmantojot Facebook pixel izsekošanas kodu, iestatīsim konversijas un auditorijas u.c.

4. Reklāmas iestatīšana un publicēšana

Kad reklāmas saturs un konts ir sagatavots, veicam reklāmas iestatīšanu un publicēšanu. Šeit ietilpst reklāmas ievietošana, auditorijas izvēle, budžeta iestatīšana un citas darbības.

5. Monitorings, korekcijas, atskaite

Veicam reklāmas kampaņas darbības pārbaudi, nepieciešamības gadījumā veicam nelielas korekcijas, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbību. Nosūtām jums kampaņas darbības atskaiti, kur ir redzami sasniegtie rezultāti – kādi cilvēki, kad un cik daudz reaģējuši uz Jūsu reklāmu.

6. Padziļināta analīze, saziņa ar klientu, korekcijas

Veicam reklāmas kampaņas padziļinātu analīzi, nosūtām atskaiti, sazināmies ar Jums, pārrunājam rezultātus un izlemjam par kampaņas turpmāko gaitu. Vajadzības gadījumā mainām reklāmu (atbilstoši plānā paredzētajam reklāmas atjaunošanas biežumam) vai pat stratēģiju.

7. Reklāmu daudzums vienlaicīgi

Vienlaicīgi aktīvo reklāmu skaits.

8. Reklāmu nomaiņas biežums

Katru reklāmu piedāvājam nomainīt vairākas reizes gadā, atkarībā no pakalpojuma plāna. Piemēram, kampaņa ir bijusi aktīva 3 mēnešus, bet pēc tam ir radusies nepieciešamība nomainīt reklāmas attēlu vai labot tekstu.

9. Reklāmas satura izveide

Izveidosim reklāmas kampaņas mērķim atbilstošu saturu. Visos pakalpojuma plānos ir iekļauta reklāmu izveide atbilstoši reklāmu skaitam un paredzētajam nomaiņas biežumam. Reklāmā ir tekstuālā informācijas un 1 attēls, kas izvēlēts no attēlu bankām vai Jūsu arhīva. Vajadzības gadījumā samontētu vai ilustrētu attēlu vai video izveidi ir iespējams iegādāties par papildu samaksu.

10. Facebook budžets

Tie ir naudas līdzekļi, kas tiek novirzīti Facebook par reklāmas izvietošanu. Ja pēc konsultācijas ar speciālistu ir redzams, ka budžetu vajag palielināt, to ir iespējams iegādāties atsevišķi par pašizmaksu, nemainot apkalpošanas maksu.

11. Apkalpošanas maksa

Apkalpošanas maksa ir tā daļa, ko saņemam par darba veikšanu. To neietekmē budžets, bet gan apkalpojamo reklāmu daudzums un nomaiņas biežums. Papildu pakalpojumus iespējams iegādāties par atsevišķu samaksu.

Bieži uzdotie jautājumi

Pasūtīt pakalpojumu / Pieteikties konsultācijai

Lai saņemtu detalizētāku informāciju un atbildes uz interesējošiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktu formu vai zvanot +371 67770711!

Kontaktu forma