Īsumā par Google My Business

Kas ir Google My Business profils?

Google My Business (GMB) ir Jūsu uzņēmuma profils Google tīklā. Tas parādās dažādos veidolos un vietās, kad Jūsu potenciālie vai esošie klienti meklē pēc uzņēmuma nosaukuma, pakalpojuma vai produkta veida.

Profils tiek attēlots pakalpojumā Google Meklēšana un Google Maps gan datorā, gan mobilajās ierīcēs (skatīt attēlus zemāk, spiežot uz tiem).

Spiediet uz attēliem, lai tos palielinātu.

Kādēļ Google My Business profils Jūsu uzņēmumam ir nepieciešams?

GMB profils nodrošina augstāku Jūsu uzņēmuma atrodamību Google tīklā (Meklēšanā un Maps). Pirmkārt, tas notiek tādā veidā, ka potenciālie vai esošie klienti atrod GMB profilu, veicot meklēšanu, otrkārt, korekti izveidots un uzturēts profils var pozitīvi ietekmēt Jūsu mājaslapas vietu Google rezultātos.

Profils dod iespēju netikai parādīt kontaktinformāciju par uzņēmumu, bet arī veidot saziņu ar klientiem, kā arī veidot Jūsu uzņēmuma reputāciju.

Kā optimizēt savu Google My Business profilu?

Ir vairāki faktori, kas ir jāņem vērā, veidojot un uzturot profilu, lai tas nestu vēlamo rezultātu, piemēram, informācijas pilnīgums, precizitāte, attēlu un atsauksmju daudzums. Google ir norādījusi vadlīnijas un noteikumus, kā profili ir jāveido un jāuztur, lai tie būtu efektīvi. Tāpat ir virkne nianšu, par kuru ietekmi ir veikti novērojumi, taču no Google nav oficiālu apstiprinājumu. Mēs tos zinām un izmantojam GMB profilu optimizēšanā, taču ievērojot Google noteikumus.

Kā optimizēt Google My Business profilu?

Profils ir verificēts

Verificēts profils norāda uz to, ka šo profilu pārvalda konkrētā uzņēmuma pārstāvji un informācija tajā ir uzticama. Arī Google apgalvo, ka pastāv divreiz lielāka iespēja, ka klienti uzticēsies uzņēmumiem, kuri ir verificējuši savu informāciju.

Profils ir pilnībā aizpildīts ar precīzu un aktuālu informāciju

Informācijai profilā ir jābūt precīzai, pilnīgai un aktuālai. Tas palīdz noteikt atbilstību meklētāja vaicājumam un paaugstina izredzes tikt parādītam. Jānorāda korekts nosaukums, darbalaiks, adrese, tālrunis, mājaslapa, kategorija, jāpievieno attēli un ne tikai.

Profilā regulāri tiek publicēti fotoattēli

Regulāri jāpublicē fotoattēli, kas parāda pakalpojuma sniegšanas vietu, procesu vai preces. Uzņēmumi, kas to dara, saņem par 42% vairāk braukšanas norāžu pieprasījumu Google Maps un par 35% vairāk klikšķu uz mājaslapu. Google rekomendē pievienot fotoattēlus, lai sasniegtu augstāku pozīciju lokālās meklēšanas rezultātos.

Profilā ir daudz un labas atsauksmes, uz kurām atbild

Ir jāveicina atsauksmju pievienošana profilā. Google rekomendē ne tikai lasīt, bet arī atbildēt uz klientu atsauksmēm, un apgalvo – jo vairāk uzņēmumam ir atsauksmju un pozitīvu vērtējumu, jo augstāka, visticamāk, būs uzņēmuma pozīcija lokālās meklēšanas rezultātos.

Profilā regulāri tiek pievienoti “posti”

Profilā regulāri jāpievieno ziņojumi jeb posti, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta aktuālas informācijas nodošana esošajiem un potenciālajiem klientiem, saziņas uzturēšana un uzmanības piesaistīšana Meklēšanas rezultātu sarakstos.

Citi faktori

Google novērtē to, ka saviem klientiem sniedzat precīzu, pilnīgu, aktuālu informāciju un veidojat ar viņiem saziņu, tāpēc iesakām apsvērt arī citas iespējas, kuras nodrošina Google My Business pakalpojums, piemēram, Jautājumi un atbildes, video pievienošana, 360 vizualizācija, īpašā darbalaika iestatīšana u.c.

Visas Google My Business iespējas

Visi GMB platformas risinājumi, kurus Jums ir iespēja izmantot. Atkarībā no izvēlētā pakalpojuma plāna atšķiras uzturēšanas pozīcijas un apjoms.

Informācija

Iespēja profilā norādīt uzņēmuma noaukumu, biznesa kategorijas, atrašanās vietu, darbalaiku, īpašo darbalaiku, tālruni, mājaslapu, aprakstu, atribūtus un citu informāciju.

Produkti

Uzņēmums savā profilā var pievienot preces un to kolekcijas. Preces var pievienot, arī izmantojot Ziņojumu publicēšanas funkciju.

Fotoattēli (t.sk. video, 360)

Pievienojot fotoattēlus, uzņēmums var parādīt pakalpojuma sniegšanas vietu, preces un pakalpojuma sniegšanas procesu. Ir iespējams pievienot arī īsus video, kā arī telpu 360 grādu vizualizāciju.

Lietotāji

Profila daļēju vai pilnīgu administrēšanu iespējams uzticēt vienam vai vairākiem lietotājiem. Piemēram, līdzdarbojoties kāds no darbiniekiem var atbildēt uz klientu atsauksmēm, ziņām, kas iesūtītas caur ziņojumapmaiņu, vai pievienot attēlus un video.

Ziņojumi (posti)

Iespēja informēt esošos un potenciālos klientus par uzņēmuma jaunumiem, profilā ievietojot informāciju par uzņēmuma aktualitātēm, izmantojot atjauninājumu, piedāvājumu, notikumu un produktu formātu.

Ziņojumapmaiņa (messaging)

Google Maps mobilās aplikācijas lietotāji var sazināties ar uzņēmuma pārstāvjiem, uzsākot saraksti, tieši uzņēmuma profilā. Savukārt uzņēmuma pārstāvji var ērti atbildēt, izmantojot Google My Business mobilo aplikāciju.

Atsauksmes

Jūsu klienti var pievienot atsauksmes par uzņēmumu, precēm vai saņemtajiem pakalpojumiem, un Jūs varat uz tām atbildēt. Atsauksmju veicināšana ir efektīvs veids, kā piesaistīt savam uzņēmumam jaunus klientus, uzlabojot atrodamību Google tīklā.

Ieskati (statistika)

Iespēja aplūkot profila veiktspējas statistiku – cik daudz profils ir parādīts Google Meklēšanā vai pakalpojumā Maps, kā tas ir atrasts – pēc nosaukuma vai atslēgvārda. Var uzzināt, ko apmeklētāji darījuši – apmeklējuši mājaslapu, zvanījuši vai izmantojuši ceļa norādes.

Jautājumi un atbildes

Google Meklēšanas un Maps lietotāji uzņēmuma profilā var uzdot sev intereresējošus jautājumus, uz kuriem var atbildēt gan uzņēmuma pārstāvji, gan ikviens, kurš zina atbildi.

Aplikācija telefonā

Google My Business profilu gandrīz pilnībā ir iespējams pārvaldīt, izmantojot aplikāciju mobilajā tālrunī. Mobilā aplikācija pieejama gan iOS, gan Android operētājsistēmām.

Vietne (mājaslapa)

Iespēja ātri izveidot vienkāršu uzņēmuma mājaslapu, izmantojot Google My Business profilā ievietoto informāciju – nosaukumu, adresi, tālruņa numurs, atrašanās vietu, attēlus un ziņojumus jeb postus.

Cenu plāni

Paskaidrojumi iespējām, kas norādītas cenu plānos

1. Profila izveide un verificēšana

Mēs izveidojam profilu Google My Business platformā un veicam tā verifikāciju. Ar verifikācijas palīdzību tiek apliecināta profila piederība Jūsu uzņēmumam, kas dod tiesības to administrēt – ievietot vai mainīt informāciju un veikt citas darbības. Verifikācijas processs parasti aizņem 2 nedēļas, taču mēs to varam izdarīt praktiski uzreiz. Ja profils internetā jau ir izveidots, bet nav pieteiktas īpašumtiesības, mēs to palīdzēsim izdarīt. Sniegsim risinājumu arī situācijās, kad Jūsu uzņēmuma profilam ir dublikāti vai, piemēram, nevarat piekļūt profilam, jo to administrē kāds, kuram nav tiesību pārstavēt Jūsu uzņēmumu.

2. Biznesa informācijas aizpildīšana

Biznesa informācijas aizpildīšanā ietilpst atbilstoša nosaukuma norādīšana, atbilstošu kategoriju izvēle (optimāli 5 gab., maks. 10 gab.), adreses norādīšana, pakalpojuma sniegšanas vietas norādīšana, darbalaika, tālruņa, mājaslapas adreses norādīšana, pakalpojumu saraksta izveide, apraksts (sastādām, ja Jūs izvēlējāties BASIC vai PREMIUM plānu), kā arī atribūtu, dibināšanas gadu, attēlu pievienošana. Atkarībā no galvenās izvēlētās kategorijas, var būt pieejami atšķirīgi informācijas lauki. Pievienojam 3 Jūsu sagatavotus jautājumus ar atbildēm.

3. Apraksta izveide

Balstoties uz Jūsu sniegto informāciju, izveidojam uzņēmuma aprakstu (ietilpst BASIC un PREMIUM plānos) līdz 750 simboliem. Apraksts tiek noformēts atbilstoši Google My Business un SEO labākajai praksei.

4. Izmaiņas pēc pieprasījuma

Tiklīdz Jūsu uzņēmumā ir kādas izmaiņas, kuras ir būtiski atspoguļot Jūsu Google My Business profilā, Jūs varat par to paziņot mums, iesūtot vēlamos labojumus vai papildinājumus. Jūs varat papildināt vai labot dažādus profila elementus, piemēram, darbalaiku (t.sk., īpašo darbalaiku), attēlus, postus, nosaukumu, adresi, tālruni, mājaslapas adresi, kategorijas, atribūtus, aprakstu un citu informāciju. Tas, cik bieži ir iespējams veikt izmaiņas, ir atkarīgs no cenu plāna. Ņemiet vērā, ka apraksta veidošana tiek piedāvāta BASIC un PREMIUM plānos, savukārt, Ziņojumi – tikai PREMIUM plānā. Fotoattēlus, Jautājumus un atbildes gan sagaidām no jums.

5. Profila pārbaude un atgādinājumi to atjaunināt

Laiku pa laikam ir nepieciešams pārbaudīt profila "veselību", kā arī regulāri veikt noteiktas darbības, kuras uzlabo profila veiktspēju. Pārbaužu un atgādinājumu biežums ir atkarīgs no cenu plāna.

Tas, ko veicam:

 • Salīdzinām profilā norādīto biznesa informāciju ar uzņēmuma reģistru un citiem mums pieejamajiem avotiem, lai nodrošinātu precizitāti;
 • Vizuāli novērtējam profila kvalitāti (vai visi pieejamie satura lauki ir aizpildīti, vai galvenais fotoattēls ir korekts u.c.);
 • Pārbaudām, vai nav veikti labojumi no trešajām pusēm, kuru atbilstība būtu jāizvērtē;
 • Atgādinām, ja profilu nepieciešams papildināt ar jauniem fotoattēliem;
 • Atgādinām, ja profilā sen nav pievienotas jaunas atsauksmes un vajadzētu veicināt jaunu atsauksmju pievienošanu;
 • Kad Google My Business platformā tiek ieviestas jaunas iespējas, rūpējamies par to, lai tās tiek izmantotas, un vajadzības gadījumā sazināmies ar jums, lai precizētu to pielietošanas detaļas;
 • Ja jums jau ir kāds pakalpojums pie SIA "Latvijas Tālrunis" un Jūs to labojat vai papildināt, piedāvājam veikt izmaiņas arī GMB profilā un otrādi.

6. Paziņojumi par aktivitātēm profilā

Mēs nosūtām jums šādus paziņojumus:

 • Kad kāds, t.sk. Google, ir pievienojis, mainījis vai aizstājis informāciju (jautājumus, atsauksmes, fotoattēlus) Jūsu profilā vai ieteicis labojumus (nosaukums, kategorija, darbalaiks u.c.). Svarīgi ņemt, ka Google veiktie labojumi var tikt publicēti bez Jūsu apstiprinājuma!;
 • Ieteikumus uzturēt profilu aktuālu;
 • Atjauninājumus par Google My Business kontu;
 • Atjauninājumus par jaunām iespējām;
 • Par Ziņojumiem (postiem), kuriem drīzumā beigsies termiņš;
 • Kad ir kāds jauns sekotājs vai rezervācijas (tikai mobilajā ierīcē).

Paziņojumu nosūtīšanas biežums atkarīgs no Jūsu izvēlētā cenu plāna.

7. Veiktspējas statistika

Lai informētu par to, cik rezultatīvi ir darbojies Jūsu profils, nosūtīsim statistiku.

Tajā varēsiet redzēt:

 • Kā Jūsu Google My Business profilu atrod lietotājs – Direct (pēc adreses vai nosaukuma), Discovery (pēc kategorijas, produkta vai pakalpojuma), Branded (pēc zīmola, kas saistīts ar jūsu biznesu);
 • Kādus atslēgvārdus meklējot, jūsu profilu parāda;
 • Kur jūsu profilu atrod – Google Meklēšanā vai pakalpojumā Google Maps;
 • Ko dara jūsu profilā – spiež uz mājaslapas linka, meklē ceļa norādes, zvana vai raksta ziņas;
 • Cik daudz ir fotoattēlu skatījumu un lietotāju pievienoto fotoattēlu;
 • u.c.

8. Atsauksmju monitorings un ko-menedžements

Tiklīdz kāds pie Jūsu profila pievienos atsauksmi, mēs par to Jūs informēsim un sadarbībā ar Jums uz to atbildēsim. Palīdzam ar padomu situācijās, kad ir pievienotas atsauksmes ar sliktiem vērtējumiem.

9. Jautājumu un atbilžu monitorings un ko-menedžements

Tiklīdz kāds pie Jūsu profila ir pievienojis jautājumu, mēs par to Jūs informēsim un sadarbībā ar Jums uz to atbildēsim.

10. 1 posta (ziņojuma) publicēšana mēnesī

Sadarbībā ar jums izveidojam postu saturu 6 mēnešiem un veicam to publicēšanu 1 reizi mēnesī. Ja vēlēsieties publicēt informāciju, kas iepriekš jums nebija zināma, sazinoties ar mums, būs iespējams mainīt publikāciju plānu. Izveidojot postu, izmantojam Jūsu piedāvāto vizuālo materiālu vai attēlus no attēlu bankām. Ja vēlaties ievietot postus biežāk, iespējams iegādāties papildu pakalpojumu postu veidošanai un publicēšanai.

11. Asistēšana un konsultācijas pa tālruni

Aktīvam Google My Business profilam ir būtiska arī īpašnieka līdzdarbošanās, tādēļ bieži var rasties jautājumi un var būt nepieciešmas konsultācijas GMB lietošanā. Izvēloties PREMIUM plānu, piedāvājam asistēšanu un konsultācijas pa tālruni.

12. Google My Business mājaslapas izveide

Google My Business mājaslapas izveide un uzturēšana, vienreizēja 3 ziņojumu (postu) izveide.

13. 50 Google My Business postu izveide gadā

50 Google My Business ziņojumu (postu) izveide un publicēšana gada laikā Google My Business profilā un Google My Business mājaslapā, ja tāda ir. Ja vēlēsieties publicēt informāciju, kas iepriekš jums nebija zināma, sazinoties ar mums, būs iespējams mainīt publikāciju plānu. Sadarbībā ar jums izveidojam postu saturu 3 mēnešiem un veicam to publicēšanu 1 reizi nedēļā. Izveidojot postu, izmantojam Jūsu piedāvāto vizuālo materiālu vai attēlus no attēlu bankām.

Bieži uzdotie jautājumi

1. Vai man ir nepieciešams Google My Business profils, ja man jau ir mājaslapa?

Protams! Google My Business profils ir būtiska sastāvdaļa Jūsu interneta mārketinga statēģijā. Ja mājaslapa ir pamatvieta, kurā izvietot paplašinātu informāciju par uzņēmuma darbību, tad profils palīdz uzlabot Jūsu atrodamību un publisko tēlu Google tīklā. Profilā klienti ātri un ērti atrod būtiskāko informāciju par jums un apmeklē Jūsu mājaslapu padziļinātas intereses gadījumā. Profils ir lielisks mājaslapas apmeklējuma veicināšanas rīks.

2. Kāpēc man uzticēt šo pakalpojumu uzņēmumam?

Pirmkārt, komepetence – ja sākotnēji šķiet, ka viss ir vienkārši, pastāv daudz un dažādu nianšu, kuras ir jāievēro, lai profils darbotos efektīvi. Turklāt bieži tiek ieviestas jaunas iespējas un veiktas izmaiņas, kurām nepārtraukti jāpielāgojas. Otrkārt, laiks – aizpildīt profilu, sekot līdzi izmaiņām, atcerēties un zināt, kad veikt papildinājumus profilā – tas viss prasa no jums laiku un enerģiju. Strādājot ar vairāk nekā 2000 profiliem, esam guvuši pieredzi, no kuras iegūsiet arī Jūs.

3. Vai Google My Business ir bezmaksas pakalpojums? Par ko es maksāju?

Google My Business pakalpojumu Google vismaz pagaidām nodrošina bez maksas. Mēs piedāvājam satura veidošanas un regulāras uzturēšanas pakalpojumu.

4. Ko darīt, ja man nav informācijas, ko iedot profila izveidei?

Lai izveidotu kvalitatīvu profilu, ir nepieciešams, lai Jūs pastāstītu par savu uzņēmumu, pēc kā saturu varēsim sagatavot paši. Ja Jums nav pilnīgi nekādu fotoattēlu no savas pakalpojuma sniegšanas vietas (kas ir maz ticams), par atsevišķu samaksu piedāvājam fotogrāfa pakalpojumus.

5. Ko darīt, ja man internetā jau ir Google My Business profils? Vai varu tajā mainīt informāciju?

Uz profilu var pieteikt īpašumtiesības, veicot verifikācijas procesu. Kļūstot par īpašnieku, varat brīvi mainīt informāciju profilā.

6. Vai visu kategoriju profili ir vienādi?

Atkarībā no izvēlētās kategorijas profilam var būt atšķirīgi informatīvie lauki un noteiktu funkciju pieejamība, tādēļ kategoriju izvēle jāveic ļoti rūpīgi.

7. Vai pats/-ti varu mainīt informāciju? Google My Business profilā?

Jā, pilnīgi noteikti! Ja jums ir iegādāts START plāns, bet vēlaties veikt labojumus biežāk nekā paredzēts, mēs jums varam piešķirt administratora tiesības. Arī ja Jūsu profilā klienti ļoti bieži pievieno atsauksmes un uzdod jautajumus, uz kuriem ir jāatbild, administratora tiesības nāks tikai par labu. Iegādājoties PREMIUM plānu, piedāvājam asistēšanu un konsultācijas Google My Business lietošanā pa telefonu.


8. Kam pieder izveidotais Google My Business profils?

Profils ir un vienmēr paliks Jūsu īpašums. Uzturēšanas pakalpojum laikā mēs darbojamies kā administrators un pēc pakalpojuma sniegšanas beigām administrēšanas tiesības nododam jums.

9. Vai ir zināms, kā ietekmēt to, ka mans profils parādās vairāk nekā konkurentu profils?

100% drošas receptes nav, taču izredzes palielina profils, kas ir pilnīgi aizpildīts ar precīzu un aktuālu informāciju. Tajā ir regulāri jāpublicē fotoattēli un jābūt pēc iespējas vairāk labām klientu atsauksmēm.

10. Kā es varu zināt, ka mans Google My Business profils "strādā"?

Mēs jums piedāvājam iepazīties ar profila veiktspējas statistiku, kurā ir redzami tiešie ieguvumi – parādīšanās daudzums, mājaslapas apmeklējumi no profila, ceļa norāžu pieprasījumi, zvani u.c. rādītāji. Profils dod arī netiešus ieguvumus kā, piemēram, uzlabota reputācija labu atsauksmju dēļ, zīmola atpazīstamība vai uzlabots lokālais SEO.

11. Kā varu veicināt atsauksmju pievienošanu savā Google My Business profilā?

Jūs varat vaicāt saviem klientiem, lai viņi novērtē Jūs Google My Business pakalpojumā. To var darīt ievietojot linku mājaslapā, kas aizvedīs uz Jūsu profilu vai tieši uz atsauksmju pievienošanas formu. Pakalpojuma sniegšanas vietā redzamā vietā var izvietot aicinājumu uzrakstīt atsauksmi.

12. Vai varu izdzēst atsauksmes, kas man nepatīk?

Atsauksmes nevar izdzēst. Ja pievienotā atsauksme pārkāpj noteikumus, ir iespējams Google prasīt tās dzēšanu. Pastāv iespēja, ka to neizdzēsīs un tādēļ jebkurā gadījumā ir noderēs mūsu piedāvātā pieeja, kā korektā veidā šādus gadījumus risināt.

13. Vai varu ietekmēt, kurš attēls tiek attēlots profilā?

Ir iespējams veicināt kādas noteiktas bildes rādīšanos, taču nav iespējams garantēt, ka tā tiks izvēlēta kā profila bilde.

14. Ko darīt, ja man ir vairākas pakalpojuma sniegšanas vietas?

Katrai vietai (filiālei) ir jāveido savs Google My Business profils. Ja no vienas vietas apkalpojat, piemēram, vairāku apkārtējos novadus, ir iespējams norādīt plašāku pakalpojuma sniegšanas diapozonu.

15. Vai savas viesnīcas Google My Business profilam varu piesaistīt rezervēšanas iespēju?

Pagaidām Latvijā šī iespēja nav pieejama. Lai to izdarītu, ir nepieciešams izmantot kādu no Google atbalstītajām rezervēšanas platformām.

16. Kāpēc nesaņemu ziņas e-pastā par jauniem jautājumiem un atbildēm profilā?

Nezināmu iemeslu dēļ par šīm darbībām netiek izsūtīti paziņojumi, taču, iegādājoties pakalpojumu pie mums, mēs veicam papildu monitoringu visām aktivitātēm tā, lai nekas netiktu izlaists no redzesloka.

17. Kā izveidot 360 vizualizāciju?

Ja jums interesē 360 vizualizācija izveide, Latvijā ir speciālisti, kas to var paveikt. Jebkurā gadījumā varat vaicāt mums.

18. Ko varam ietekmēt Google My Business sistēmā?

Kā Googles My Business partnerim, mums ir dažas privilēģijas, kuras nav pieejamas plašākai auditorijai, taču mums tāpat kā visiem citiem ir jāievēro vieni un tie paši noteikumi. Mēs pašrocīgi nevaram izdzēst sliktas atsauksmes vai, piemēram, mainīt kārtošanas secību. Mēs varam piedāvāt savu pieredzi tajā, kā izveidot efektīvu Google My Business profilu.

19. Cik ilgi rādās Google My Business "posts"?

Google My Business posts jeb ziņojums tiek attēlots 7 dienas. Pēc tam posts ir pieejams profilā vai GMB mājaslapā un Meklēšanā vai pakalpojumā Maps netiek rādīts.

20. Kāpēc viesnīcas, hoseteļi un B&B nevar pievienot “Postus”?

Nav skaidri zināms, kādēļ tā. Ir arī citas kategorijas, kurām ir liegta šī iespēja.

21. Vai postus varu pievienot pats/-ti?

Jā, pilnīgi noteikti! Ja Jūsu iegādātajā plānā šāds pakalpojums nav iekļauts, mēs jums varam piešķirt administratora tiesības, lai postus varētu pievienot arī paši. Iegādājoties PREMIUM plānu, piedāvājam asistēšanu un konsultācijas GMB lietošanā telefoniski.

22. Kas notiek ar Google My Business profilu, ja pakalpojumu pārtraucu?

Pēc pakalpojuma sniegšanas beigām administrēšanas tiesības nododam Jums.

Pasūtīt pakalpojumu

Lai saņemtu detalizētāku informāciju un atbildes uz interesējošiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktu formu vai zvanot +371 67770711!

Kontaktu forma

50 Google My Business postu izveide gadā
Google My Business mājaslapas izveide un uzturēšana