Pasvaldibai.lv

Portālā Pasvaldibai.lv pieejams plašs katalogs ar Latvijas plānošanas reģionu pašvaldību, kā arī iestāžu, amatpersonu un politiķu kontaktinformāciju.

Pasvaldibai.lv operatīvi un vienkārši atradīsiet:

  • pašvaldību darbinieku un deputātu kontaktinformāciju;
  • pašvaldību struktūrvienību un pakļauto iestāžu kontaktinformāciju;
  • pagastu pārvalžu informāciju;
  • pašvaldību kapitālsabiedrību informāciju;
  • partneru u. c. informāciju.