Kas ir SEO?

SEO (Search Engine Optimization) jeb optimizēšana meklētājservisiem ir darbību kopums, ko veic, lai paaugstinātu mājaslapas pozīciju tādos interneta meklētājos kā, piemēram, Google, Bing, Yandex vai Yahoo.

Kas ietilpst optimizēšanā?

Optimizēšanas darbību kopumā ietilpst tā saucamā iekšējā (internal) un ārējā (external) optimizēšana. Ja iekšējā optimizēšana ir pašas mājaslapas tehniska un saturiska uzlabošana, tad ārējā – galvenokārt satura radīšana un izvietošana citās mājaslapās ar mērķi paaugstināt pozīciju meklēšanas rezultātos uz noteiktiem atslēgvārdiem vai frāzēm.

Kas ir pozīcija meklētājā?

Kas ir pozīcija meklētājā? Tā ir vieta pēc secības meklēšanas rezultātu sarakstā, kurā tiek parādīts konkrēts mājaslapas atvērums pēc tam, kad kāds ir veicis meklēšanu pēc noteikta atslēgvārda vai frāzes. Piemēram, ja apmeklētājs Google ir meklējis frāzi "riepu montāža" un kāds no Jūsu mājaslapas atvērumiem ir piektais pēc kārtas, skaitot no augšas, tad Jūs esat piektajā pozīcijā uz frāzi "riepu montāža". Tas ir labs rezultāts, taču to ir iespējams paaugstināt un piesaistīt daudz lielāku klientu plūsmu!

Vai arī man ir nepieciešams optimizēt mājaslapu?

 • Ja reklāma Google Ads vai Facebook reklāmas ir lielisks veids straujai pieprasījuma regulēšanai, tad SEO ir ideāls klientu piesaistes risinājums ilgtermiņā;
 • Ar organiskajiem meklēšanas rezultātiem (tiem, kas nav apmaksāta reklāma) vidēji ir iespējams saņemt vairāk klikšķu un izmaksas par klikšķi ilgtermiņā var būt zemākas nekā reklāmām, piemēram, Google Ads vai Facebook reklāmas. Taču atcerieties, ka veiksmes atslēga ir situācijai atbilstošs vairāku reklāmas metožu mikss un tās var darboties paralēli;
 • Interneta meklētājservisos ir pastāvīga konkurence un, īpaši nerūpējoties par savu mājaslapu, tās pozīcijas var kristies;
 • Un pats svarīgākais! Šobrīd interneta meklētājservisi (Google, Yandex) ir būtiskākais potenciālo klientu avots internetā, kas nozīmē, ka pozīcija meklēšanas rezultātos var būt kritiska svarīga Jūsu biznesam.

Kā atrast pareizos atslēgvārdus un efektīvu stratēģiju?

Sadarbībā ar Jums mūsu SEO speciālisti, izmantojot tehnisku rīkus, metodes un pieredzi, noteiks Jūsu biznesam atbilstošākos atslēgvārdus un frāzes. Mēs izpratīsim Jūsu biznesu, tā virzienu, meklēšanas tirgu, kā arī konkurentus, lai piedāvātu reālistisku un iedarbīgu risinājumu.

Atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem, mēs veiksim nepieciešamās darbības vai mainīsim stratēģiju, lai tos noturētu un uzlabotu.

Pakalpojuma process

Jūsu lieliskā izvēle optimizēt mājaslapu - Latvijas Tālrunis

1. Jūsu lieliskā izvēle optimizēt mājaslapu

Vienošanās ar speciālistu par atslēgvārdiem, to apjomu un maksas plānu.

Intervija ar Jums par Jūsu biznesu - Latvijas Tālrunis

2. Intervija ar Jums par Jūsu biznesu

Ar Jums sazināsies speciālists, lai veiktu 20–30 minūšu interviju par Jūsu nodarbošanos un mājaslapas optimizēšanas mērķi.

Analīze un plāna sastādīšana - Latvijas Tālrunis

3. Analīze un plāna sastādīšana

SEO speciālists veiks esošās situācijas analīzi, sastādīs optizmizēšanas darbību plānu un saskaņos ar Jums.

SEO optimizēšanas veikšana - Latvijas Tālrunis

4. SEO – optimizēšanas veikšana

SEO speciālists veiks esošās mājaslapas uzlabojumus atbilstoši atslēgvārdiem, kā arī satura izveidi un izvietošanu internetā.

Serviss - pozīciju audzēšana - Latvijas Tālrunis

5. Serviss – pozīciju audzēšana

Servisa speciālisti regulāri sekos pozīcijām meklētājos un veiks to celšanu/noturēšanu, kā arī regulāri informēs par sasniegtajiem rezultātiem.

Kas ietilpst pakalpojumā

Uzsākšana

 • Klienta vajadzību apzināšana, darba uzdevuma definēšana – anketējot telefoniski vai klātienē SIA "Latvijas Tālrunis” telpās Blaumaņa ielā 38/40, Rīgā;
 • Situācijas analīze un optimizēšanas darbību plāna izveide;
 • Mājaslapas iekšējā (internal) optimizēšana uz noteiktiem vārdiem vai frāzēm (apjoms atkarībā no plāna);
 • Mājaslapas ārējā (external) optimizēšana uz noteiktiem vārdiem vai frāzēm (apjoms atkarībā no plāna);
 • Ārējo saišu izvietošana portālos ZL.LV, Pilseta24.lv, ABC.LV, Medicine.lv u. c.;

Uzturēšanas serviss*

 • Regulāra sekošana pozīcijām meklētājos un to noturēšana vai celšana;
 • Nepieciešamā satura veidošana vai korekcijas mājaslapā;
 • Rakstu veidošana izvietošanai ārējos interneta resursos pēc vajadzības;
 • Hipersaišu izvietošana ārējos interneta resursos pēc vajadzības;
 • Reaģēšana uz izmaiņām meklētājservisu noteikumos (piem., SSL nepieciešamība, pielāgotība mobilajām ierīcēm, sodi par uznirstošajiem logiem (pop-up)) un atbilstošu tehnisku un saturisku izmaiņu veikšana;
 • Regulāra atskaišu iesniegšana par sasniegtajiem rezultātiem (biežums atkarībā no plāna);
 • Stratēģijas maiņa pēc rezultātiem un vajadzības (t. sk. atslēgvārdu un frāžu maiņa).

* – Veicamā darba apjoms tiek uzskaitīts stundās un atslēgvārdu / frāžu daudzumā, piem., SEO pakalpojumi 3 (2 frāzes), 6 (3 frāzes) vai 12 (5 frāzes) stundas mēnesī.

Kas var sastādīt papildu izmaksas

 • Korekciju veikšana mājaslapās, kurām ir būtiski ierobežota iespēja veikt optimizāciju;
 • Rakstu vai reklāmas pirkšana dažādos interneta resursos (Delfi, TVnet u. c.);
 • Specifiska satura sagatavošana.

Sazinieties ar mums!

Lai saņemtu detalizētāku informāciju un atbildes uz interesējošiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktu formu vai zvanot +371 67770711!

Kontaktu forma